عسلویه: در «آخر دنیا» چه می گذرد؟

عسلویه۲

از کارگر میلیتانت شماره ۷۴

ع. عبرتاوی

به دنبال گزارش های قبلی از وضعیت کارگران جاشو (ملوان) در جنوب ایران و همین طور کارگران باربر بنادر و اسکله ها، در این جا تلاش دارم تا بر مبنای تجربۀ کار سابق خود در منطقۀ عسلویه و همین طور گزارش ها و اخبار موجود سایر فعالین کارگری و خبرگزاری های رسمی خود جمهوری اسلامی (مانند ایلنا) در این ارتباط، مختصری در مورد شرایط خاص این منطقه از نقطه نظر جنبش کارگری صحبت کنم. Read More

طبقۀ کارگر: سازمان یابی توده ای و حزبی / مازیار رازی: میلیتانت ۷۴

گفتگوی مازیار رازی با نشریۀ میلیتانت  (بخش ۳)

کارگر

میلیتانت: رفیق مازیار رازی شما در مورد چشم انداز یا استراتژی اساسی جنبش کارگری توضیحاتی دادید مبنی بر این که مسألۀ قدرت گیری طبقۀ کارگر این استراتژی را تشکیل می دهد، سؤال بعدی این است که با توجه به این چشم انداز، تاکتیک های کارگری چیستند؟

مازیار رازی: با توجه به بیش از ۳۵ سال اختناق بدیهی است که جنبش کارگری از افتراق و چند دستگی و تشتت عمیق رنج می برد. هیج اقدامی بدون اتحاد کارگران علیه دولت سرمایه داری، عملی نیست. تمامی راه حل هایی که منجر به اتحاد عمل سراسری کارگران نگردند، محکوم به شکست هستند. هیچ «کمیتۀ کارگری»، هیچ «مجمع عمومی» و هیچ «تشکل مستقل کارگری» و هیچ حزب پیشتاز کارگری به وجود نمی آید، مگر در ابتدا وسیع ترین اتحاد میان کارگران برقرارگردداین اتحاد تنها می تواند یک اتحاد عمل بر محور یک برنامۀ اقدام کارگری باشدتوافقات باید بر سر عمل مشترک صورت گیرد. باید همواره نکات اشتراک را جستجو کرد و آن ها را تقویت کرد. نکات افتراق را در اتحاد عمل نباید عمده کرد. اما؛ این اتحاد عمل کارگری باید دموکراتیک باشد و همۀ نظریات متفاوت را زیر چتر خود متشکل کند. Read More

مفهوم دمکراسی و اهمیت آن در جنبش کارگری/ مازیار رازی: میلیتانت ۷۴

 اوسانلو رازی

متن زیر بخشی از سخنرانی رفیق مازیار رازی است در مناظره با آقای منصور اسانلو در سمینار هامبورگ احیای مارکسیستی ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۴ برگزار شد.

**********

در وهلۀ نخست یک وجه تمایزی باید قائل بود بین «مفهوم دمکراسی» به مثابۀ یک حکومت و مبارزه برای گسترش «مطالبات دمکراتیک». گرچه این دو موضوع بهم مربوطند، اما باهم تفاوت دارند. من در بحثم سعی خواهم کرد به طور روشن اشاره کنم که منظور مارکسیست های انقلابی از این دو مقوله چیست.

Read More

نکاتی کوتاه در مورد مفهوم برنامۀ سوسیالیستی / مازیار رازی: میلیتانت ۷۴

lenin-trotsky

این مقاله بر مبنای سخنرانی مازیار رازی در جلسۀ احیای مارکسیستی، مورخ ۲۴ اوت ۲۰۱۴، است که برای اطلاع خوانندگان میلیتانت انتشار می یابد.

***

 مفهوم برنامه، یکی از مسائل مهم گرایش های کمونیستی است که بحث و تبادل نظر جامع و عمیقی را می طلبد.

عدم درک صحیح از مفهوم برنامۀ سوسیالیستی، منجر به بروز انحرافاتی شده، که این خود نیز بحران کنونی سازمان ها و گرایش های کمونیستی یا سوسیالیستی را هر چه بیشتر تشدید کرده است.

ایجاد احزاب کاریکاتور گونه تحت عناوین «کمونیستی»، «کارگری» و «سوسیالیستی» همراه با برنامه های تخیلی برای یک «دنیای بهتر» و یا کپی برداری از برنامه های سوسیال دمکراتیک روسیۀ اوائل قرن بیستم، وضعیت گرایش های کمونیستی را  هر چه بیشتر وخیم تر کرده است. Read More

Bin Laden’s assassination and US ‹justice›

In the lead up to his week-long European tour President Barack Obama has had to defend US imperialism’s assassination of an unarmed Osama Bin Laden once again. Immediately after the extrajudicial execution Obama, the former law professor, said in a special televised address that «Justice has been done»! A few days later his Attorney General, i. e., the head of the US government’s Department of Justice, said: «The operation in which Osama Bin Laden was killed was lawful». Eric Holder went on to say: «We do respect the rule of law, there are appropriate ways in which we conduct ourselves and expect our people to conduct themselves, and I think those Navy Seals conducted themselves in a way that’s consistent with American, [and] British values.» Read More

From Crisis of Capitalism to Revival of Marxism

Maziar Razi, an interview by Labour Fight

LF: At the end of the first decade of the 21st century, the world entered into a major economic crisis. What were the reasons for this crisis which has effected the deterioration of living conditions of millions of working class in the world?

MR: In Capital, Karl Marx makes a distinction between “recurrent crises” of capitalism, which is related to business-cycle fluctuations known as “recession”, to the one which is called “major crisis”. From the late 19th century to present day, four such major crises can be distinguished: the crisis of the 1890s, the Great Depression of 1930s, the crisis of the 1970s, and the current crisis 2007-8.

Read More